Wat kost het?

U kunt kiezen uit twee tarieven.

1. Het tarief voor lichte redactie van € 0,08 per woord.
Als u tevreden bent over uw tekst en alleen een nakijker nodig hebt om het foutloos
te maken. Ik corrigeer dan:

 • spelfouten (tussen-n, spatiegebruik, cursivering e.d.)
 • grammaticale fouten (enkelvoud/meervoud)
 • leestekens en hoofdletters

2. Het tarief voor zware redactie van € 0,15 per woord.
Dit tarief is inclusief overleg en een tweede correctieronde. Naast spelling, grammatica
en interpunctie zoals bij de lichte redactie, let ik op overige belangrijke aspecten van een tekst:

 • zinsconstructies
 • leesbaarheid
 • consistentie
 • uniformiteit (afkortingen, terminologie, je/u)
 • onregelmatigheden in de opmaak

Daarnaast

 • stel ik alternatieve formuleringen voor, bijvoorbeeld om woordherhalingen te voorkomen
  of zinnen beter te laten lopen en ik let op stijl en inhoud.

Een prijsindicatie kunt u zelf berekenen met de functie ‘woorden tellen’ in Word.
Deze functie pikt echter niet alle tekst mee in afbeeldingen, grafieken en voetnoten,
daarom krijgt u altijd vooraf een vrijblijvende offerte.

Heeft u haast met uw tekst? Voor een aanvullend tarief, afhankelijk van deadline en hoeveelheid werk, lever ik de opdracht extra snel af.

© In goed Nederlands – tekst@ingoednederlands.com